ثبت و اعطای گواهینامه و تندیس مدیریت صداقت
ایزو ISO / اعطای گواهینامه های بین المللی
خوش آمدید

دوره مدیریت MBA

دوره MBA

در دوره MBA در کنار یادگیری دانش به‌روز مدیریت، مهارت عملیاتی کردن آن‌ها را نیز می‌آموزیم. اساتید و دانش‌پذیران در دوره MBA نقش مهم انتقال تجربه و هم‌افزایی را ایفا می‌کنند. در نهایت دوره MBA باعث تغییر نگرش مدیریت و حرکت از مدیریت سنتی به سمت مدیریت نوین، علمی و کاربردی می‌شود.