ثبت و اعطای گواهینامه و تندیس مدیریت صداقت
ایزو ISO / اعطای گواهینامه های بین المللی
خوش آمدید

قوانین و مقررات

توضیحات مرتبط با گواهینامه های همسطح :

۱- گواهی صادره به هیچ عنوان ارزش تحصیلی یا دانشگاهی ندارد.
۲- گواهی صادره صرفا و بنا به درخواست متقاضی تعیین سطح و صادر گردیده است.
۳- گواهی صادره بدلیل اینکه بار علمی ندارد به همین خاطر به هیچ وجه امکان ادامه تحصیل با این گواهی مقدور نمی باشد.
۴- گواهی صادره از روی سوابق علمی و شغلی تعیین سطح گردیده و متقاضی هیچ گونه دوره ای ندیده و نیز آزمونی ارایه نداده است.
۵- گواهی صادره به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی مورد تایید وزارتخانه های (علوم، بهداشت، ارشاد، آموزش و پرورش) و دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، سازمان فنی و حرفه ای نمی باشد.
۶- گواهی صادره به هیچ عنوان مدرک تحصیلی و دانشگاهی محسوب نشده و این گواهی به منزله پروانه یا مجوز فعالیت تلقی نگردیده و در مواردی همچون استخدام و ارتقاءشغلی و افزایش حقوق در مراکز دولتی و نیمه دولتی در صورت پذیرش مدیریت آن مجموعه مورد قبول می باشد.
۷-گواهی صادره از شرکت کیمیا سنجش به سه حالت زیر قابل استعلام میباشد
• ارسال کد ملی به سامانه ی پیامکی ۱۰۰۰۰۲۰۷۰
• استعلام آنلاین از طریق همین سایت
*اسکن QR شده هک شده روی مدرک

*استعلام کتبی: اپلود نامه سازمان و شرکت استعلام گیرنده در قسمت استعلام کتبی